โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1-3

1 min read

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 171 คน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช) ชั้น 4 จามจุรีสแควร์
สามย่าน เพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอก
ห้องเรียน เช่น สวนสนุกทางวิทยาศาสตร์ สนุกกับโลกนวัตกรรม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show )
เรื่องหรรษาอากาศโชว์ ฟินเวอร์.... สติกเกอร์เปลี่ยนสี และโลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »