โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

1 min read

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา และตัวแทนครู/นักเรียน ได้นำเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยทานไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดปรก ยานนาวา กรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »