โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566

1 min read

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมปฐมวัยถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรครู

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »