โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2567

1 min read

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2567
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย -​ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »