โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมฉลองศาสนนาม Happy Feast Day เซอร์ ปาตริส พรนภา ปรัชญาคุณ(วันที่ 17 มีนาคม 2565)

1 min read

กิจกรรมฉลองศาสนนาม Happy Feast Day เซอร์ ปาตริส พรนภา ปรัชญาคุณ(วันที่ 17 มีนาคม 2565) คณะครู และผู้ร่วมงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองศาสนนามของ เซอร์ ปาตริส พรนภา ปรัชญาคุณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ณ ห้องประชุมหลุยส์ 4 ชั้น 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »