โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1 min read

ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันอังคารที่ 3 – วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน คุณครู 4 ท่านพร้อมด้วยเซอร์คาโรลีน พันวิลัย โดยเซอร์ คณะครู และนักเรียนได้เดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ป๊อก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มี ไฟฟ้า และทุกคนได้พักแรมกับครอบครัวของชาวบ้าน และช่วยทำงานที่ไร่ เป็นเวลา 2 วัน และมีการจัดกิจกรรม เกม นันทนาการ กีฬา การแสดง ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม พร้อมกับร่วมพัฒนาโรงเรียนกับน้องๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสุข สนุกสนาน และฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »