โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมกีฬาสีพิกุลเกมส์

1 min read

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสีพิกุลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 4 - วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมร่วมกัน และเสริมสร้างลักษณะนิสัยเป็นทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน เคารพกฎกติกา เรียนรู้กฎกติกาของการแข่งขัน มีความยืดหยุ่นทางจิตใจคิดวิเคราะห์ถึงความถูกต้อง ความมีเมตตา ความมีน้ำใจกับตนเองและผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จากกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ การจัดขบวนพาเหรด การร้องเพลงเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น บาสเกตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส E-Sport และกรีฑา ผลบอลสดในส่วนนี้เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนให้เกิดประโยชน์เมื่อนักเรียนได้เติบโตขึ้น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »