โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

การเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนอายุ 5-11 ปี

1 min read

ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาขอขอบพระคุณคณะเซอร์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกและให้การดูแลในการเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนอายุ 5-11 ปี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเด็กให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »