โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

การนิเทศกัลยาณมิตร จากคณะกรรมการฝ่ายปฐมวัยของฝ่ายการศึกษา

1 min read

วันที่10 มกราคม 2566 ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ทุกห้องเรียนได้รับการนิเทศกัลยาณมิตร จากคณะกรรมการฝ่ายปฐมวัยของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะกรรมการระดับปฐมวัยจาก เขต 1 และเขต 5 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »