โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์

1 min read

เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน
การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ในช่วงระยะเวลาที่นักเรียนปิดเรียนอยู่บ้าน เป็นบทเรียนที่ครูประจำวิชาได้จัดทำขึ้น ซึ่งการเรียนนั้นสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามความพร้อมของนักเรียน รวมทั้งสามารถทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบเรียนที่ได้รับไปแล้วล่วงหน้าได้เลย โดยนักเรียนสามารถเรียนบทเรียนออนไลน์ได้ในLinkที่แนบไว้ตามรายชื่อห้องเรียนออนไลน์ ดังนี้
👉 ประถมศึกษาปีที่ 1
https://www.youtube.com/playlist…

👉 ประถมศึกษาปีที่ 2

https://www.youtube.com/playlist…

👉 ประถมศึกษาปีที่ 3

https://www.youtube.com/playlist…

👉 ประถมศึกษาปีที่ 4

https://www.youtube.com/playlist…

👉 ประถมศึกษาปีที่ 5

https://www.youtube.com/playlist…

👉 ประถมศึกษาปีที่ 6

https://www.youtube.com/playlist…

👉 มัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/playlist…

👉 มัธยมศึกษาปีที่ 2

https://www.youtube.com/playlist…

👉 มัธยมศึกษาปีที่ 3

https://www.youtube.com/playlist…

👉 มัธยมศึกษาปีที่ 4

https://www.youtube.com/playlist…

👉 มัธยมศึกษาปีที่ 5

https://www.youtube.com/playlist…

👉 มัธยมศึกษาปีที่ 6

https://www.youtube.com/playlist…

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »