กิจกรรม Little Cook Little School ปี 3

วันที่ 31  กรกฏาคม พ.ศ.  2562     กิจกรรม Little  Cook  Little  School  ปี 3

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เข้าร่วมกิจกรรม Little  Cook  Little  School  ปี 3  ของบริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน อาทิ ภาษาไทย  ศิลปะ  ฝึกสมาธิ  ความสามัคคี  ผ่านทางกิจกรรมเกมที่สนุกสนานควบคู่ความรู้ ซึ่งมีการบันทึกเทปเพื่อออกอากาศในรายการ Mcot  Kids  Club  ทาง Mcot  Family  ช่อง 14  ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ด้วย