กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าอาคารยอห์นปอลที่ 2  โดยเซอร์คาโรลีน  สมศรี   พันวิลัย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรมและเปิดกรวยกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพร โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล