เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนวันคนยากจนสากล

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2561 ในโอกาสวันสากลเพื่อคนยากจน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา นำโดยผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครู นักเรียนจากกลุ่มยุววินเซนเข้าเยี่ยม ผู้สูงอายุที่ยากจนในชุมชนโรงน้ำแข็ง เขตสาทร เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน