อบรมและเข้าชมนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนการสอนจากโรงเรียนต่างๆ

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561ตัวแทนครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เข้าร่วมการอบรมและเข้าชมนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนการสอนจากโรงเรียนต่างๆ ในเครือคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร หัวข้อ ติดปีกปัญญา...สู่โลกอนาคต SPC ACADEMIC BAZAAR 120TH Year SPC Thailand