ตารางสอบและเนื้อหาการออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  สอบวันอังคารที่ 24  กรกฎาคม 2561 และ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
หยุดวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอบวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 และ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
หยุดวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

*คลิ๊กเพื่อ อ่านตารางและเนื้อหาการออกข้อสอบ*

    *คลิ๊กเพื่อ อ่านเนื้อข้อสอบชั้น ป.1-ป.3*

    *คลิ๊กเพื่อ อ่านเนื้อข้อสอบชั้น ม.1-ม.3*

    *คลิ๊กเพื่อ อ่านเนื้อข้อสอบชั้น ม.4-ม.6*