วันสุนทรภู่ “สุนทรภู่ครูกวีสร้างคนดีห่างไกลยาเสพติด”

วันอังคารที่ 26  มิถุนายน 2561  วันสุนทรภู่  “สุนทรภู่ครูกวีสร้างคนดีห่างไกลยาเสพติด”    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “ สุนทรภู่ครูกวีสร้างคนดีห่างไกลยาเสพติด ” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อระลึกถึงกวีเอกของประเทศที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก  ที่มีผลงานสืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดีมากมาย กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละคร ประกวดวาดภาพตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี  ประกวดแต่งกลอนสุภาพ  ในหัวข้อสุนทรภู่ครูกวี  และแสดงการร้องเพลง จินตลีลา เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ผลงานรัชกาลที่ 2  สุนทรภู่ได้รับราชการสนองพระองค์ท่าน