กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561      โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณหน้าอาคารยอห์นปอลที่ 2  โดยเซอร์มารี-เอมเม โพธิทอง เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ การวางพวงมาลา ถวายบังคม และราชสดุดี  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกิจการลูกเสือไทย