พิธีบูชามิสซาระลึกถึงพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์

พิธีบูชามิสซาระลึกถึงพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. วัดเซนต์หลุยส์ ได้จัดพิธีบูชามิสซาระลึกถึงพระสังฆราช มิเชล ลังเยร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีคุณบาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ร่วมในพิธี