พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน      ในวันที่  8  มิถุนายน  2561   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยงานอภิบาลและแพร่ธรรม  ได้จัดให้มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน โดยมี บาทหลวงพรชัย แก้วแหวน  ผู้ช่วยประจำวัดเซนต์หลุยส์  เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ ห้องอเนกประสงค์  ชั้น 1   โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียนคาทอลิคทุกระดับชั้นเข้าร่วม