ประชุมสามัญใหญ่ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 พ.ย.61 ประชุมสามัญใหญ่ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการต่างๆ ได้ร่วมประชุม ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม