โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 แก่นักเรียนระดับชั้นประฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมหลุยส์ชั้น 2 โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพตนเอง ด้านสุขภาพอนามัยซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด