พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่รับรางวัลประเภทต่าง ๆ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-10.00 น ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ ประธานมอบรับรางวัลและเกียรติบัตร คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม