วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 27  มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ ลานอเนกประสงค์  โดยผู้กำกับสมบัติ  สุทธิรอด เป็นประธานในพิธี  มีการมอบผ้าผูกคอแก่ลูกเสือ-เนตรนารีจิ๋ว (ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3) และการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย