โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาเปิดสายการเรียนใหม่โดยรวมมือกับสถาบัน SCA (SuperstarCollege of Arts)

ปีการศึกษา 2561 นี้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสายการเรียนสาขา ศิลป์ดนตรี และ ศิลป์นิเทศ(การสื่อสาร) โดยรวมมือกับโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์  (SuperstarCollege of Arts) ตามวิสัยทัศน์ด้านการเปิดโอกาสทางการศึกษาของ (เซอร์ มารี เอมเม โพธิ์ทอง) ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กับ ( นายพิสิษฎ์พงศ์  วรเศรษฐการกิจ ) อธิการบดี สถาบัน SuperstarCollege of Arts ที่เล็งเห็นความสำคัญของความแตกต่างทางด้านความสามารถและทักษะเฉพาะบุคคลของนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อรายละเอียดได้กับทั้ง2สถาบัน                          !!!  กดที่ภาพเพื่อเข้าสู่ Website ของทางสถานบัน SCA  !!!