• 12
 • 13
 • 8
 • 6
 • 11
 • 10
 • 16
 • ประฃาสัมพันธ์อนุบาล

รางวัลเกียรติยศของโรงเรียน

 • ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้รับรางวัลเกียรติยศ

 • Intensive English program

 • เพิ่มพูนภาษาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมวัย

ข่าวเพิ่มใหม่จากฝ่ายต่างๆ

 • 1
 • 2
 • 3

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

คนดีคนเก่งเซนต์หลุยส์ศึกษา

 • 1
 • 2
 • 3

มุมความรู้

Contact us

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 23 ถนนสาทรใต้
แขวง : ยานนาวา  เขตสาทร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 10120
Tel : 0-2212-4500-1, 0-2672-3408
Fax : 0-2672-3409
Email : st.louissuksa_school@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ

.................................................................................................................................................................................................................................................