ฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมอบรมมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย thong 224
2 กิจกรรมอบรมมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ให้กับบุคลากร คณะครูและนักเรียน thong 704
3 เข้าค่ายลูกรัก พิทักษ์พลังงาน ณ ลานเรียนรู้ บ้านพลอยประทานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี thong 843
4 กิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว thong 263
5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย thong 374
6 กิจกรรม MEA Road show ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน thong 606
7 เข้าร่วมพิธีประกาศผลรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award ปี 2558 thong 745
8 อบรมเรื่อง “พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535” thong 815
9 รับโล่ตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building 2016 thong 781
10 รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน thong 740
11 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร thong 735
12 ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2558 thong 809
13 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน thong 682
14 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โครงการ Energy Mind Award thong 697
15 กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย thong 1086
16 พัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา thong 1287
17 เข้าร่วมประชุม “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” thong 916
18 เข้าอบรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2” thong 683
19 เข้าอบรม “ค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” thong 857
20 ประกาศผลการประเมินกิจกรรมห้องสวยด้วยมือเรา ภาคเรียนที่ 1 thong 2527

หน้า 1 จาก 2

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................