ฝ่ายมาตราฐาน

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ฉบับ พ.ศ.2559-2563 thong 79
2 เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก thong 219
3 ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 2 thong 229
4 รายงานผล SAR ประจำปีการศึกษา 2559 thong 907
5 ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา thong 580
6 วารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ปี 2557 thong 4550
7 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล thong 3436
8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อนิเทศติดตาม คุณภาพภายใน thong 2768
9 SAR และรายงานประจำปี 2556 thong 6523
10 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน thong 2516
11 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) thong 2412
12 การตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยฝ่ายการศึกษา Administrator 2945
13 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Administrator 2720

มุมความรู้





.................................................................................................................................................................................................................................................