ฝ่ายบริหารจัดการ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์ชั้น 2 thong 159
2 ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุมหลุยส์ thong 177
3 การเรียนรู้การสอนโดยใช้โปรแกรม kahoot thong 178
4 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่2/2560 thong 202
5 ร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล thong 111
6 ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 thong 309
7 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย thong 229
8 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 thong 215
9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อัตลักษณ์ สู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ thong 229
10 ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 thong 94
11 การอบรม อัตลักษณ์สู่ โรงเรียนคุณธรรม ตามวิถีคริสต์ Than 293
12 ร่วมร้องเพลงสมานฉันท์สู่สันติและเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล thong 596
13 เข้าร่วมอบรม “EF Executive Functions ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ” thong 788
14 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 10 โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา thong 432
15 ร่วมยินดีกับท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณี เจ้าคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร thong 488
16 ประชุมการตรวจติดตามโรงเรียนและผลการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีนในโรงเรียน thong 349
17 ปฐมนิเทศบุคลากรครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 thong 303
18 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 thong 341
19 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย thong 287
20 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ thong 395

หน้า 1 จาก 5

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................