ฝ่ายวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่รับรางวัลประเภทต่างๆ thong 91
2 English Camp ประเทศสิงคโปร์ thong 79
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 thong 952
4 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 53 thong 158
5 ค่ายบูรณาการ “ Follow to the World War 2 ” thong 73
6 เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ thong 150
7 กิจกรรมวันวิชาการ “ วิชาการก้าวล้ำ นำเทคโนโลยี สู่ศตวรรษที่ 21 ” thong 58
8 ตารางสอบและเนื้อหาการออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่2-2560 thong 110
9 สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพ ครั้งที่ 5 thong 177
10 การประกวดแข่งขันร้องเพลงประเภทร้องเดี่ยวและประเภทวงดนตรี thong 122
11 ตารางสอบและเนื้อหาการออกข้อสอบกลางเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 thong 235
12 งานประเพณีลอยกระทง thong 118
13 เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา STACK รายการ TTACK FAST 2017 thong 77
14 กิจกรรม เล่าขาน ตำนานไทย thong 185
15 English Camp 2017 thong 126
16 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 thong 484
17 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ thong 132
18 การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค thong 177
19 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 1 thong 139
20 จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปีการศึกษา 2560 thong 394

หน้า 1 จาก 8

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................