ฝ่ายจิตตาภิบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการ The Heart of Giving และเข้าร่วมพิธีรับโล่และและเกียรติบัตร thong 93
2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา thong 99
3 กิจกรรมวันวิชาการ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ฐานจิตตาภิบาล thong 76
4 ฝ่ายจิตตาภิบาลจัดกิจกรรมรื่นเริง ณ บริเวณหน้าอาคารยอห์นปอลที่ 2 thong 76
5 พิธีบูชาขอบพระคุณและขอพรจากองค์พระกุมารเยซู เนื่องในโอกาสวันพระคริสตสมภพ thong 76
6 ผู้บริหาร คณะผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน ไปเยี่ยมคนชราที่บ้านพักลำไทร ปทุมธานี thong 102
7 วจนพิธีกรรมรำลึกพระคุณพระสังฆราชมิเชล ลังเยร์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา thong 183
8 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองปีที่ 60 วัดเซนต์หลุยส์ thong 182
9 วจนพิธีกรรมฉลองนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน thong 137
10 กิจกรรมเดินการกุศล โอกาสครบ 60 ปี ณ สวนลุมพินี ลานตะวันยิ้ม thong 166
11 วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ thong 46
12 นักเรียนเข้าร่วมพิธีขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ thong 291
13 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียนเขต 1 thong 173
14 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2560 thong 138
15 ร่วมส่งความสุข แด่พระคาดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ thong 393
16 ร่วมพิธีปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมศึกษา thong 466
17 กิจกรรมยุวรรมทูต “ชวนเพื่อนไปช่วยเพื่อน’ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 thong 396
18 กิจกรรมยุวธรรมทูต “ชวนเพื่อนไปช่วยเพื่อน” thong 418
19 มอบกล่อง The Heart of Giving เด็ก ครอบครัว ชุมชน อยู่ดีมีสุข thong 326
20 ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ thong 423

หน้า 1 จาก 4

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................