เด็กปฐมวัยปีที่ 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สยามโอเชี่ยนเวิลด์ กรุงเทพฯ

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 2 มีนาคม 2561เด็กปฐมวัยปีที่ 1-3  ทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ  สยามโอเชี่ยนเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อให้เด็ก เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชีวิตใต้ท้องทะเล มีความสุขสนุกสนาน  สามารถดูแลตนเองให้ได้รับความปลอดภัย และวางตัวได้เหมาะสมตามสถานการณ์Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................