กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 53

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 53

ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น 53 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและเกิดความรักสถาบันการศึกษา   รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นน้องในปีต่อไป   โดยมีกิจกรรมการแสดงกตัญญุตาอำลาสถาบัน    และมอบชุดเครื่องเสียงให้กับโรงเรียน     นายกสมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล  ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนเข้าสู่สมาคมศิษย์ฯ   หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม  Good  bye  Senior  รุ่นพี่ – รุ่นน้อง   นักเรียนทุกคนมีความประทับใจและรอยยิ้มส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กันและกันTemplate WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................