โครงการ The Heart of Giving และเข้าร่วมพิธีรับโล่และและเกียรติบัตร

PDFพิมพ์อีเมล

ส่งมอบกล่อง โครงการ The Heart of Giving และเข้าร่วมพิธีรับโล่และและเกียรติบัตร วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดพิธีมอบโล่และและเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ The Heart of Giving ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยในปีนี้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................