พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา

PDFพิมพ์อีเมล

13 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยบาทหลวงพงษ์เกษม  สังวาลย์เพ็ชรเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ทรงประทานให้ตลอดปีการศึกษา 2560  และในโอกาสนี้ทุกคนยังได้ร่วมฉลองศาสนนาม “ยอแซฟ”ให้กับบาทหลวงพงษ์เกษม  สังวาลเพ็ชร จิตตาธิการของโรงเรียนอีกด้วย

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................