กิจกรรมวันวิชาการ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ฐานจิตตาภิบาล

PDFพิมพ์อีเมล

กิจกรรมวันวิชาการ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ฐานจิตตาภิบาล
ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมจัดฐานกิจกรรมในวันวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โดยภายในฐานมีการจัดซุ้มถวายพระเกียรติพระนางมารีย์  ป้ายความรู้พระวรสารนักบุญมัทธิว เกมบันไดงู และลูกเต๋าพระคัมภีร์ สร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................