เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 คุณครูสุรีย์  ตริการช่าง  คุณครูพัฒนา  ธรรมดี  และคุณครูศศิ  คำบุ เป็นผู้แทนของโรงเรียนเข้าร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ  กรุงเทพมหานคร

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................