กิจกรรมวันวิชาการ “ วิชาการก้าวล้ำ นำเทคโนโลยี สู่ศตวรรษที่ 21 ”

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561   ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ  “ วิชาการก้าวล้ำ  นำเทคโนโลยี  สู่ศตวรรษที่ 21 ”  ขึ้นในวันที่  9 กุมภาพันธ์  2561  ซึ่งมีเซอร์มารี – เอมเม  โพธิทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานเปิดงาน  ร่วมด้วย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ   ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง    โดยภายในงานมีการแสดงศักยภาพของนักเรียนบนเวทีในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน    การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้    การปฏิบัติกิจกรรมฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่และมีความสุขในการทำงาน

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................