กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีจิ๋ว

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 27 มกราคม 2561  เด็กปฐมวัยปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม Day Camp เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยและฝึกทักษะการฟังคำสั่งเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานทางด้านลูกเสือ-เนตรนารีในระดับชั้นต่อไป ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาTemplate WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................