เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 27 กันยายน 2560 เซอร์มารี-เอมเม  โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับ ดีมาก  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 12.00 น.

Template WordPress

มุมความรู้





.................................................................................................................................................................................................................................................