ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์ชั้น 2

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ  ห้องประชุมหลุยส์ชั้น 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................