การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

PDFพิมพ์อีเมล

การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560    เด็กหญิงสวิตตา  ยันตรปกรณ์  รางวัลที่ 3    และ   นางสาวกานต์ชนิต  ภาชนะทิพย์ รางวัลชมเชย

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................