การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

PDFพิมพ์อีเมล

ชุดการแสดงบัลเลย์  ชื่อชุด lyrical  dance – Colors  of  the  Wind

เป็นชุดการแสดงที่ได้รับรางวัลชมเชย (Hounour)  จากเวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค “ Asia  Pacific  Dance  Competition 2017 ” ครั้งที่ 19  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย จากเด็กหญิงนรพร  หาดทราย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ซึ่งได้รับการฝึกซ้อมจากสถาบันบางกอกแดนซ์

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................