กิจกรรมอบรมมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2560    ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้   จัดกิจกรรมอบรมมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ให้กับ คณะครู  บุคลากร  พนักงานและนักเรียนทุกคน  ณ  ลานอเนกประสงค์  โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยานนาวา 3 ท่าน  เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมปฏิบัติการดับไฟ  การใช้เครื่องมือดับเพลิง  และการหนีไฟ เพื่อให้คณะครู  บุคลากร  พนักงานและนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................