กิจกรรมอบรมมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ให้กับบุคลากร คณะครูและนักเรียน

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้   จัดกิจกรรมอบรมมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ให้กับบุคลากร คณะครูและนักเรียนทุกคน  ณ  ลานอเนกประสงค์  โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยานนาวา 3 ท่าน นายธราธร  ลีกระจ่าง  นายนพดล  อินเชย  และนายทนงศักดิ์  กาฬหว้า  เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมปฏิบัติการดับไฟ  การใช้เครื่องมือดับเพลิง  และการหนีไฟกรณีเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................