ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้รับรางวัลเกียรติยศ

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้รับรางวัลเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ได้แก่  ครูสุรีย์  ตริการช่าง รับรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นระดับโล่ห์ทอง(ระดับฝ่ายการศึกษา) ครูรุจิรา ผิวเกลี้ยง รับรางวัลครูดีเด่นระดับโล่ห์เงิน(ระดับฝ่ายการศึกษา) ครูบุษยา รอดภัย รับเกียรติบัตรครูดีเด่น(ระดับโรงเรียน) และรางวัลห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับโล่ห์ทอง(ระดับฝ่ายการศึกษา

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................