โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการของชมรมบัณฑิตแนะแนว

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการของชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ

เด็กหญิงปัณณพร   บุญสร้างสุข   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ได้รับรางวัล  ดังนี้

-  รางวัลเกียรติบัตรคะแนน PRE – GIFTED & EP’58  ประเภทคะแนนรวม อันดับที่ 1 ของเขตสาทร

-  รางวัลเกียรติบัตรคะแนน PRE – GIFTED & EP’58  วิชาวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1 ของเขตสาทร

-  รางวัลเกียรติบัตรคะแนน PRE – GIFTED & EP’58  วิชาภาษาอังกฤษ อันดับที่ 1 ของเขตสาทร

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2558   ของ บริษัท  นิว ไอ.คิว.

เซ็นเตอร์ จำกัด

-  นางสาวธฤดี   อุทัยจรัสรัศมี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  รางวัลเกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1  ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ในโครงการทดสอบ 7 วิชาสามัญ ( สายวิทย์ )

-  นางสาวศศิชา   ห่วงโห้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  รางวัลเกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1  ของกรุงเทพมหานคร  ในโครงการทดสอบ 5 วิชาสามัญ ( สายศิลป์ )

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................