อาคารสถานที่

PDFพิมพ์อีเมล

สถานที่ตั้งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 0-2212-4500-1โทรสาร 0-2672-3409

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Website: www.sls.ac.th/web1

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1

ขนาดสถานศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ15 เมษายน พ.ศ. 2501 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนจำนวน 806 คนห้องเรียนรวมทั้งหมด 31 ห้อง ห้องละ27-30 คน

เนื้อที่ / อาคารสถานที่ของโรงเรียน

เนื้อที่  8  ไร่  83.2  ตารางวา  บนเนื้อที่ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตามตราสารที่ยินยอมให้ใช้ อยู่ บริเวณถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ15 เมษายน พ.ศ. 2501 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Template WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................