แข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

PDFพิมพ์อีเมลเด็กหญิงวิมลณัฐ  วงศ์จุลชาติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร  วิชาสังคมศึกษา  และสอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 ของประเทศ  วิชาภาษาไทย  จากการทดสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ  ของบริษัท ท็อป  เทสท์  เซ็นเตอร์  จำกัดTemplate WordPress

มุมความรู้

.................................................................................................................................................................................................................................................